Piektdiena,
2020.gada
18.septembris
Atpakaļ

Kas juridiski jāņem vērā, izīrējot vasarnīcu?



Kas būtu jāzina, kādi dokumenti jānoformē un vai jāmaksā nodokļi gadījumā, ja Jūrmalas pilsētā dzīvojošs pensionārs grib izīrēt vienu vai divas istabas savā privātmājā atpūtai pie jūras vasaras mēnešos?


Rakstu ievietoja: Pensionārs
     Komentēt ->
Jadviga Neilande
Datums: 2011-06-14

Ja esat pensionārs un vēlaties vasaras mēnešos izīrēt telpas vasarniekiem, Jums ir iespēja īres ienākumus saņemt, nereģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam.

Tomēr valsts kāro zināt, par ko un kādā apmērā esat vienojušies ar vasaras īrnieku, tāpēc Jūsu pienākums ir atbilstīgi likuma “Par iedzīvotāju nodokli” 28.panta 8.punktam piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, kā arī no līguma darbības izbeigšanās dienas informēt par to Valsts ieņēmumu dienestu.

Nākamajā gadā par, piemēram, 2011.gadā gūto ienākumu Jums jāiesniedz deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam laikposmā no 1.marta līdz 1.jūnijam un jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 25% apmērā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniegs 450 latus, to varēsiet iemaksāt trīs reizēs — līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Atbilstīgi likumu normām jums tomēr jāveic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite. Saimnieciskās darbības ieņēmumi hronoloģiskā secībā jāuzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, kur norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, attaisnojuma dokumenta numuru un datumu, darījuma dalībnieku (fiziskās personas vārdu un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu), darījuma aprakstu, darījuma summu un citu nepieciešamo informāciju. Žurnālu (reģistru) var kārtot papīra veidā vai elektroniski. Par paraugu var izmantot Ministru kabineta 20.03.2007. noteikumu Nr.188 „Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā” pielikumu „Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls”.

Kā norēķināties?

Ar vasaras īrnieku Jūs varat norēķināties bezskaidrā naudā, izrakstot tam rēķinu, lai tas pārskaita naudiņu uz Jūsu bankas kontu. Rēķinu veidlapas var iegādāties grāmatnīcās vai internetā.

Var norēķināties arī skaidrā naudā, taču šajā gadījumā grāmatnīcā jāiegādājas stingrās uzskaites kvītis vai jāpasūta kvīšu numuri Valsts ieņēmumu dienestā un kvītis jāizgatavo pašam.

Noformētās reģistrētās kvīts pirmo eksemplāru izsniedz klientam, otrais eksemplārs paliek Jums, trešais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā (ja kvītis brošētas grāmatiņās). Par katru kalendāra gada ceturksni līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz pārskatu par numurētajām kvītīm.

Kvīšu lietošanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumos Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”.



Atpakaļ

Komentēt:

vārds:

[b]text[/b] text; [i]text[/i] text [url]http://testlink.lv[/url] http://testlink.lv; [img]http://testlink.lv/bilde.jpg[/img]


 

    

  

 

  

  

 

 

ŠEIT VAR NOPIRKT

LAIKRAKSTA

ELEKTRONISKO VERSIJU

 

(pdf):



JAUNĀKAIS LAIKRAKSTS

Laikrakstu arhīvs

Kur abonēt 

Kur nopirkt